Penulis: Syaikh Khalid bin Mahmud Al Juhani

Pengantar: Syaikh Wahid bin Abdussalam bin Bali dan Syaikh Abu Bakar Al Hanbali
 
Penerbit: Darut Taqwa Mesir
 
Halaman: 2 Jilid

Harga : Rp 200.000